Audyt procesów biznesowych to narzędzie które obejmuje analizę i ocenę aktualnego stanu procesów, procedur i praktyk w organizacji.

Jest on nieoceniony w kontekście identyfikacji obszarów wymagających poprawy i opracowania planu wdrożenia zmian.

Dlaczego warto przeprowadzać taki audyt?

Zapewnienie jakości

Audyt pozwala na ocenę skuteczności i efektywności stosowanych procesów co umożliwia zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług oferowanych przez Twoją firmę.

Identyfikacja obszarów do usprawnienia

Poprzez dokładny, regularny przegląd jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary wymagające poprawy i usprawnienia, co jest świetnym narzędziem do ciągłego doskonalenia organizacji.

Zgodność z przepisami i standardami

Audyt pozwala na zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz standardami branżowymi czy tymi wyznaczonymi przez samą organizację.

Eliminacja niepotrzebnych czynności

Wynikiem audytu może być również eliminacja niepotrzebnych kroków w poszczególnych procesach. Skraca to czas realizacji co wiążę się z obniżeniem kosztów działalności i zwiększeniu produktywności Twoich pracowników.

Jak wygląda proces przeprowadzania audytu?

Krok #1 Konsultacja

W ramach pierwszego spotkania zapoznaje się z procesami istniejącymi w organizacji i rozmawiamy na temat tych, które mogą być obszarem przeprowadzanego audytu.

Krok #2 Zdefiniowanie stanu obecnego

W ramach tego kroku rozmawiam i spotykam się ze specjalistami, których dane procesy dotyczą. Ma to na celu sprawdzenie jak realizacja poszczególnych procesów wygląda w praktyce ale także na dostrzeżenie wąskich gardeł i obszarów wymagających poprawy.

Krok #3 Propozycja usprawnień

Po przeanalizowanie zebranego materiału przygotowuję raport, który zawiera wnioski z przeprowadzonego audytu i propozycja zmian w badanych procesach.

Krok #4 Opracowanie i wdrożenie planu usprawnień

Wraz z pracownikami zaangażowanymi w dane procesy opracowywany jest plan wdrożenia proponowanych usprawnień wraz z zasadami monitorowania tych zmian.

Bądźmy w kontakcie
+48 519 876 817
kontakt@dawidchudek.com

Usprawniam życie firm i ludzi poprzez metody i narzędzia.

© Copyright 2024 - Dawid Chudek | Polityka prywatności

Projekt i realizacja: