Czym jest mastermind?

Jest to grupa osób, które mają podobne cele, wyzwania i problemy. Pracują nad nimi podczas regularnych spotkań, które oparte są o wypracowany na początku kontrakt wspólnych zasad i wzajemnego szacunku. Jest to połączenie burzy mózgów, dzielenia się wiedzą, wzajemnego motywowania się i budowania odpowiedzialności.

Dlaczego to działa?

Ludzie w organizacjach zazwyczaj posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jednak brakuje im czasu i odpowiedniej przestrzeni do pracowania nad konkretnymi tematami. Mastermind oferują taką przestrzeń i zbierają w jednym miejscu osoby, które przedstawiają różne punkty widzenia i które są nakierowane na to by wypracować wspólne rozwiązanie i rozpocząć je wdrażać.

Jaka jest w tym moja rola?

Każda z takich grup potrzebuje facylitatora, czyli osoby która wspomaga tworzenie planu działania i agendy poszczególnych spotkań, moderuje dyskusję pomiędzy członkami grupy, wzbudza kreatywność poprzez różnego rodzaju techniki i dba o to by każde ze spotkań było efektywne i produktywne. 

Jakie tematy mogą być motywem przewodnim grupy?

 1. Wypracowanie koncepcji nowego produktu czy usług
 2. Opracowanie i wdrożenie planu usprawnień procesów, metody czy narzędzi
 3. Rozwiązywanie bieżących problemów w konkretnym dziale firmy bądź całej organizacji
 4. Transfer wiedzy na wybrany temat

Korzyści dla Twojej firmy:

 1. Stworzenie przestrzeni do transferu wiedzy i dobrych praktyk w organizacji
 2. Umożliwienie pracownikom pracę nad nowym produktem co skutkuje ich większym  zaangażowaniem w działania organizacji
 3. Dostrzeżenie i branie pod uwagę w procesach decyzyjnych perspektywy pracowników wykluczonych z procesu decyzyjnego
 4. Szybsze i efektywniejsze rozwiązywanie problemów
 5. Wykorzystanie zdobytej, podczas szkoleń i warsztatów, wiedzy w praktyce.

Jak wygląda budowanie grupy mastermind?

 1. Dyskutujemy potencjalne projekty nad którymi grupa ta mogłaby pracować
 2. Wybieramy określoną grupę ludzi (4-6 osób).Mogą to być pracownicy tego samego lub różnych działów, ważne, aby było to zróżnicowane środowisko
 3. Wyznaczamy ramy czasowe
 4. Podczas pierwszego spotkania ustalamy zasady współpracy, częstotliwość spotkań, cel i oczekiwane rezultaty
 5. Każde ze spotkań posiada agendę, określony czas i miejsce
 6. Ostatnie spotkanie kończy się podsumowaniem, wnioskami i decyzjami co dalej.

Bądźmy w kontakcie
+48 519 876 817
kontakt@dawidchudek.com

Usprawniam życie firm i ludzi poprzez metody i narzędzia.

© Copyright 2024 - Dawid Chudek | Polityka prywatności

Projekt i realizacja: