Poprzez zwiększenie kompetencji pracowników biorących udział w moich szkoleniach, Twoja firma jest w stanie zoptymalizować koszty, ograniczyć straty, podnieść jakość dostarczanych produktów i usług czy zwiększyć zyski.

Szkolenia są prowadzone metodami warsztatowymi. Poprzez zaangażowanie uczestników w rozwiązanie danego problemu z łatwością zdobywają wiedzę praktyczną. Nie tylko otrzymasz wiedzę teoretyczną ale także umiejętności jak wykorzystać poznane metody i narzędzia w codziennej pracy.

Dla mnie szkolenie to nie tylko czas spędzony na sali szkoleniowej

Praca ze mną dzieli się na trzy etapy: konsultacja i badanie potrzeb, szkolenie/warsztat, ocena efektów szkolenia. Dzięki temu czas na sali szkoleniowej, jest wykorzystany w maksymalny sposób.

Nie zostawiam pytań bez odpowiedzi

Większość moich szkoleń zawiera sesję Q&A, która odbywa się 2 tygodnie po zakończonym spotkaniu. Z mojego doświadczenia widzę, że sporo wątpliwości i niejasności odnośnie materiału szkoleniowego pojawia się gdy pracownicy wprowadzają metody do codziennej pracy, a nie zaraz po przeprowadzonym szkoleniu.

Nie trzymam się sztywno agendy szkolenia

Podczas szkolenia, jak to w życiu, nie da się wszystkiego przewidzieć. Dlatego z chęcią adaptuję się do wydarzeń na sali szkoleniowe, tak, aby zmaksymalizować wartość z niej wyniesioną przez uczestników.

Stawiam na wdrożenie czyli plan działania

Samo szkolenie nie jest wystarczające by coś się zmieniło. W tym celu należy podjąć działanie. Dlatego część czasu podczas moich spotkań poświęcam na opracowanie planu działania wdrożenie zmian aby uczestnicy wyszli z namacalnymi krokami, które mogą podjąć już dzień po szkoleniu.

W skrócie:

Organizacja by działać efektywnie potrzebuje procesów. To szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza to identyfikacja istniejących procesów i ich analiza. Natomiast druga część to tworzenie nowych procesów wewnątrz organizacji.Te kompetencje są kluczowe do sprawnego funkcjonowania firmy.

Cele:

 • Zrozumienie podstawowych koncepcji mapowania procesów
 • Nauka technik identyfikacji, dokumentacji,analizy i tworzenia procesów
 • Nabycie umiejętności wdrażania usprawnień procesowych w organizacji.
 • Zrozumienie roli mapowania procesów w ciągłym doskonaleniu biznesu.
 • Poznanie metod identyfikowania obszarów wymagających poprawy
 • Praca warsztatowa, której celem będzie wypracowanie planu działania wdrożenia usprawnień w ramach procesów w Twojej organizacji.

Dla kogo:

 • Szefowie działów i managerowie
 • Specjaliści z różnych działów
 • Pracownicy, którzy zarządzają procesami i je optymalizują na co dzień.

Czas trwania

 • 2 dni – 16 godzin

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie najskuteczniejszych zasad mapowania, analizy i tworzenia procesów i odniesienie ich do sytuacji w swojej firmie
 • Zrozumienie i zwiększenie klarowności procesów w Twojej organizacji.
 • Wizualizacja istniejących procesów w Twojej firmie/danym dziale (stan obecny) i praca nad kształtem procesów w przyszłości (stan docelowy)
 • Identyfikacji wąskich gardeł w procesach
 • Wzrost efektywności realizowanych procesów biznesowych
 • Opracowanie planu usprawnień i zdefiniowanie kroków koniecznych do jego wdrożenia

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania szkolenia to 2 dni na terenie Twojej firmy bądź w wybranym centrum konferencyjnym
 • Szkolenie jest realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 12 osób
 • Szkolenie zawiera materiały szkoleniowe a także ankietę ewaluacyjna i sesję Q&A dla uczestników 2 tygodnie po spotkaniu

W skrócie:

Niezależnie od tego czy Twoja firma sprzedaje produkty czy usługi, a także jak duża jest Twoja organizacja, występują w niej straty, które można w systematyczny sposób identyfikować i eliminować. Szkolenie to skupia się na poznaniu i zrozumieniu strat w firmie oraz opracowaniu planu ich redukcji w Twojej organizacji.

Cele:

 • Poznanie i zrozumienie różnych rodzajów strat występujących w organizacjach
 • Nauka technik identyfikacji strat w różnych obszarach firmy
 • Zapoznanie się z metodami i narzędziami analizy strat
 • Zdobycie umiejętności oceny wpływu strat na efektywność organizacji
 • Opracowanie planu wdrożenia redukcji strat

Dla kogo?

 • Zespoły projektowe
 • Pracownicy działów operacyjnych
 • Specjaliści z innych działów, w których mogą obecnie występować straty i istnieje potrzeba zmiany

Korzyści ze szkolenia:

 • Zwiększenie świadomości pracowników na temat strat i ich wpływu na organizację
 • Doskonalenie umiejętności identyfikacji i analizy źródeł strat w różnych obszarach organizacji
 • Skrócenie czasu potrzebnego na identyfikację problemu w obszarze potencjalnych strat
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej
 • Optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów poprzez minimalizację marnotrawstwa

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania szkolenia to 1 lub 2 dni na terenie Twojej firmy bądź w wybranym centrum konferencyjnym
 • Szkolenie jest realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Szkolenie zawiera materiały szkoleniowe a także ankietę ewaluacyjna i sesją Q&A dla uczestników 2 tygodnie po spotkaniu

W skrócie:

Zmiany są nieodłączną częścią prowadzenia organizacji i tego by nadążać za szybko zmieniającym się otoczeniem biznesowym. Kluczowe jest, w jaki sposób te zmiany są wprowadzane i komunikowanie w organizacji.To szkolenie jest pigułką wiedzy na temat tych aspektów a także metod i narzędzi, które pomogą pracownikom nie tylko adaptować się do zmian ale również je wdrażać.

Cele:

 • Zrozumienie istoty zmian i zarządzania nimi w organizacji
 • Nauka różnych podejść i metod zarządzania zmianą
 • Zapoznanie się z kluczowymi, praktycznymi, narzędziami służącymi zarządzaniu zmianą
 • Nabycie umiejętności identyfikacji potrzeby zmian oraz ich planowania i wdrażania w organizacji
 • Poznanie przykładów dobrej i złej zmiany w różnych firmach.

Dla kogo:

 • Zarząd i menedżerowie wysokiego szczebla, którzy są odpowiedzialni za planowanie i wdrażanie strategicznych zmian
 • Liderzy i koordynatorzy poszczególnych działów
 • Wszyscy pracownicy, którzy są objęci procesem zmian lub chcą być zaangażowani w ich wprowadzanie

Rezultaty:

 • Zwiększenie świadomości pracowników na temat procesu zmiany oraz jej wpływu na organizację
 • Usprawnienie umiejętności planowania i wdrażania zmian w sposób efektywny i zgodny z celami organizacji
 • Skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie zmian dzięki odpowiednim narzędziom i strategiom zarządzania zmianą
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez uwzględnienie ich opinii i zaangażowanie w proces zarządzania zmianą
 • Poprawa zdolności organizacji do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i otoczenia biznesowego.

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania szkolenia to 1 lub 2 dni na terenie Twojej firmy, w wybranym centrum konferencyjnym lub online
 • Szkolenie jest realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Szkolenie zawiera materiały szkoleniowe a także ankietę ewaluacyjna i sesją Q&A dla uczestników 2 tygodnie po spotkaniu

W skrócie:

Efektywność osobista przez wielu określana jako kompetencja przyszłości. Opisywana jest ona jako jak najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (w tym czasu) w konkretnych celach. W pracy kluczowe jest to jak zarządzamy swoimi zadaniami, planujemy i realizujemy swój rozwój, czy dążymy do wyznaczonych sobie celów. Niemniej istotne jest to jak dbamy o własne zdrowie czy to psychiczne czy fizyczne. Podczas tego szkolenia poznasz narzędzia i metody, które pomogą Ci w codziennej pracy oraz usprawnią Twoje codzienne funkcjonowanie.

Cele:

 • Poznanie filarów efektywności osobistej
 • Nauka metod i narzędzi zarządzania posiadanymi zasobami
 • Zdefiniowanie stanu obecnego i stanu docelowego w kontekście swojej efektywności
 • Zapoznanie się z metodami skutecznego wyznaczania celów i priorytetów
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją w dynamicznym środowisku biznesowym.
 • Zrozumienie roli samorozwoju i ciągłego doskonalenia w efektywności osobistej.

Rezultaty:

 • Poprawa efektywności osobistej poprzez skuteczne zarządzanie zasobami
 • Ułatwienie osiągania celów zawodowych i osobistych poprzez efektywne planowanie i priorytetyzację działań.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania poprzez zdobycie umiejętności samodzielnego rozwoju i ciągłego doskonalenia.
 • Pozyskanie praktycznych metod i narzędzi, które pozwolą lepiej się odnajdywać w szybko zmieniającym się środowisku

Dla kogo?

 • Każdy pracownik Twojej firmy, któremu zależy na lepszym zarządzaniu swoim czasem i energia oraz spokojną realizacją wyznaczonych celów.

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania szkolenia to 4h lub 1 dzień w siedzibie Twojej firmy lub w wybranym centrum konferencyjnych lub online
 • Szkolenie jest realizowane w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 16 osób
 • Szkolenie zawiera materiały szkoleniowe a także ankietę ewaluacyjna i sesją Q&A dla uczestników 2 tygodnie po spotkaniu.

W skrócie:

Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi metodami i narzędziami pomocnymi w rozwiązywaniu problemów. Przede wszystkim jednak ma być miejscem do zebrania ludzi, których łączę wspólne problemy i wyzwania. Jednym z elementów spotkania jest moderowana dyskusja, która ma na celu ustalenie planu działania, który będzie odpowiedzią na tematy zebrane wraz z grupą uczestników.

Spotkanie to może być również neutralnym gruntem do porozmawiania o konfliktach w zespole. 

Cele:

 • Poznanie narzędzi do identyfikacji i rozwiązywania problemów
 • Zidentyfikowanie problemów czy wyzwań Twojej firmy
 • Zebranie opinii osób, których dane tematy dotyczą – poznanie różnych perspektyw
 • Wypracowanie rozwiązania danego problemu i stworzenie planu działania

Rezultaty

 • Wyposażenie pracowników w narzędzie, które mogą pomóc stawić czoła codziennym wyzwaniom i konfliktom
 • Usprawnienie pracy zespołowej
 • Koncentracja na rozwiązaniu problemów bez poszukiwania winnych
 • Umocnienie wiary we własne możliwości

Dla kogo:

 • Zespół borykający się z konfliktami i problemami
 • Firma stojąca przed wyzwaniami wynikającymi z sytuacji wewnętrznej bądź zewnętrznej
 • Pracownicy, którzy chcieliby wskazać obszary do poprawy i chcieliby przejąć inicjatywę w rozwiązaniu konkretnych bolączek firmy.

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania warsztatu to 1 dzień w siedzibie Twojej firmy lub w wybranym centrum konferencyjnym. 
 • Ze względu na charakter spotkanie nie ma możliwości przeprowadzenia go online.
 • Warsztat może być przeprowadzony w języku polskim lub angielskim
 • Grupa do 8 osób.
 • Warsztat zawiera ankietę i materiały przedszkoleniowe a także ankietę ewaluacyjną po szkoleniu i sesję Q&A 2 tygodnie po zakończeniu spotkania.

Formularz kontaktowy

  Dane kontaktowe

  Napisz maila

  kontakt@dawidchudek.com

  Znajdź na Linkedin

  Bądźmy w kontakcie
  +48 519 876 817
  kontakt@dawidchudek.com

  Usprawniam życie firm i ludzi poprzez metody i narzędzia.

  © Copyright 2024 - Dawid Chudek | Polityka prywatności

  Projekt i realizacja: