Cele warsztatu

  1. Wyjaśnienie czym jest Agile i jak metody z nim powiązane mogą pomóc w branżach nie związanych z IT.
  2. Znalezienie odpowiedzi na pytanie jak Scrum i Kanban można odnieść do pracy w różnych działach w Hotelu
  3. Symulacja pracy w Scrumie i Kanbanie na bazie przykładu wziętego z życia Hotelu

Uczestnicy

Grupa szkoleniowa składała się z pracowników różnego szczebla – od kierowników działów po pracowników poszczególnych komórek hotelu. W spotkaniu uczestniczył także General Manager.

Formuła warsztatu

Warsztat był całodniowym spotkaniem podczas którego uczestnicy otrzymali porcję teorii, którą mogli wykorzystać w ramach przeprowadzonych ćwiczeń. Integralną częścią warsztatu stanowiła symulacja, podczas której poznane wcześniej metody mogły zostać wykorzystane w projekcie zaczerpniętym z codziennej działalności Hotelu

Osiągnięte rezultaty

  1. Zrozumienie przez uczestników zwinności i tego jak może zostać wykorzystana w hotelarstwie
  2. Praca zespołowa podczas której poznane metody mogły być przetestowane w praktyce
  3. Wnioski, które mogą być podstawą do kolejnych kroków do wdrożenia poszczególnych metod w Hotelu.

Bądźmy w kontakcie
+48 519 876 817
kontakt@dawidchudek.com

Usprawniam życie firm i ludzi poprzez metody i narzędzia.

© Copyright 2024 - Dawid Chudek | Polityka prywatności

Projekt i realizacja: